Váš průvodce světem transformátorů...                                        

HISTORIE

Opravna měnírenského zařízení Hranice byla vybudována v roce 1964 jako jediná svého druhu v síti Českých drah se zaměřením na revize a opravy trakčních transformátorů a později i transformátorů distribučních a speciálních pro potřebu železnice. V průběhu roku 1992 bylo rozhodnuto o ekonomickém pronájmu této opravny a v roce 1995 o prodeji společnosti OMZ Hranice, s.r.o. Opravna měnírenského zařízení v Hranicích je svým stavebním řešením i strojním vybavením uzpůsobena pro provádění revizí a oprav transformátorů o výkonu do 40 MVA a to jak distribučních (určených pro rozvodné sítě), tak i speciálních (drážních, svařovacích, důlních apod.).

Původní kapacita na 50 ks revidovaných transformátorů ročně byla zvýšena až na 600 ks při zvýšení počtu zaměstnanců z původních 9 na současných 35.

Zkušený tým pracovníků zkušebny VVN je zapojen do Asociace zkušeben vysokého napětí a zároveň je certifikován jako manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB. Zkušebna provádí mimo předepsaných zkoušek transformátorů i zkoušky dielektrických pracovních a ochranných pomůcek.

Další devizou je stabilizovaný tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků, který zaručuje vysokou odbornost prováděných prací. Používané atestované materiály a propracované pracovní postupy zaručují nejvyšší kvalitu provedeného díla. Pro zaručení nejvyšší kvality prováděných prací, byl v roce 1999 zaveden certifikovaný systém jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9002.

V rámci své opravárenské činnosti se OMZ Hranice zabývá i výkupem nepotřebných transformátorů a jejich ekologickou likvidací, prodejem repasovaných i nových transformátorů.

Specialisté společnosti jsou schopni díky odborným znalostem a dlouhodobým zkušenostem poskytnout uživatelům cenné rady při přípravě a provozování transformátorových stanic a jsou připraveni splnit i speciální požadavky. Dobrá znalost trhu a potřeb zákazníků vytvářejí podmínky pro další perspektivní rozvoj a úspěšné pokračování tradice společnosti.