Váš průvodce světem transformátorů...                                        

PREZENTACE

Společnost disponuje velmi dobrým materiálním a technickým vybavením. Zkušebna společnosti je vybavena množstvím přesných měřicích přístrojů s třídou přesnosti 0,2%, které jsou pravidelně kalibrovány v akreditované laboratoři, včetně A/D převodníků s třídou přesnosti 0,2% pro automatické měření. Zpracovávání všech dat se provádí digitálně.

Pro měření dielektrické pevnosti transformátorových olejů je laboratoř vybavena automatickým měřičem BAUR-100 s tiskárnou.

Svařování elektrovodných materiálů se provádí v ochranné atmosféře ASTEC 30 svařovacím agregátem firmy KEMPPI PSS-5000.

Další devizou je dnes již stabilizovaný tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků, který zaručuje vysokou odbornost prováděných prací. Používané atestované materiály a propracované pracovní metody zaručují nejvyšší kvalitu provedeného díla.

Veškeré naše snažení zaměřujeme na zajištění bezpečného a dlouhodobě bezporuchového provozu transformátorů a zařízení, která byla podrobena naším servisním zásahům.

Usilujeme o udržení stávajících a získání nových zákazníků operativním uspokojováním jejich potřeb kvalitním a rychlým provedením tak, aby náklady byly minimalizovány a zákazníkům mohla být nabídnuta co nejpřijatelnější cena.

Parametry a kvalitou vycházíme vstříc přáním zákazníků při dodržení závazných bezpečnostních předpisů a požadavků na ochranu životního prostředí. Klademe důraz na rychlost a preciznost prováděných činností.

Nejcennějším majetkem společnosti je potenciál vzdělaných a zkušených pracovníků. Vedení společnosti si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování odborné způsobilosti pracovníků plánovaným vzděláváním a tréninkem progresivních pracovních metod, řízení jakosti, profesních dovedností a týmové spolupráce.