Váš průvodce světem transformátorů...                                        

REVIZE OLEJOVÉHO TRANSFORMÁTORU

1) Příprava transformátoru na demontáž, vypuštění oleje

2) Demontáž konzervátoru, Buchholzova relé, víka, průchodek

3) Vyjmutí jádra transformátoru z nádoby

4) Úkony spojené s revizí:

- zjištění povrchového stavu izolace vinutí a vývodů
- kontrola elektromagnetického obvodu včetně izolačního stavu stahovacích svorníků
- dotažení, popř. vyklínování vinutí
- odstranění olejových usazenin, propláchnutí chladících kanálků suchým olejem
- kontrola přepínače odboček, napružení kontaktů, v případě nutnosti výměna přepínače
- měření izolačního stavu vinutí, vysoušení vinutí ve vysoušecí podtlakové peci
- revize víka, Buchholzova relé, teploměru
- kompletní přetěsnění
- vyčištěni konzervátoru, přetěsnění olejoznaku
- namontování kulového ventilu
- montáž průchodek, konzervátoru, Buchholzova relé, teploměru a víka na jádro
- kontrola stavu nádoby, popř. její oprava a vyčištění
- uložení jádra do nádoby
- dotažení víka, naplnění filtrovaným olejem, kontrola těsnosti transformátoru
- případné doplnění chybějícího množství oleje
- filtrování oleje v nádobě transformátoru
- odebrání zkušebního vzorku oleje

5) Odzkoušení odebraného vzorku oleje dle ČSN EN 60 156

6) Přistavení na zkušebnu k předepsanému měření a zkouškám :

- měření izolačního stavu vinutí ČSN 35 1090
- zkouška přiloženým napětím ČSN IEC 60-1
- měření odporu vinutí za studena stejnosměrným proudem ČSN 35 1086
- měření ztrát a proudu naprázdno ČSN 35 1086
- měření ztrát a napětí nakrátko ČSN 35 1086
- zkouška indukovaným napětím - 100 Hz ČSN IEC 60-1
- měření převodu napětí naprázdno ČSN 35 1086
- měření natočení fází - hodinový úhel ČSN 35 1086

7) Vystavení zkušebního protokolu

8) Vnější očištění transformátoru

9) Nátěr základní barvou a nástřik syntetickou barvou - barva dle přání zákazníka

10) Přistavení transformátoru k expedici